ՄԵՐ ԳՈՐԾՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

ARMENIA
AETERNA
Encyclopaedia Mundi - Facsimil
Encyclopaedia Mundi -ին ներկայումս ունի փաստաթղթերի ֆաքսիմիլային հրատարաքանությամբ և իրեն համապատասխան ուսումնասիրությունների գրքի աշխատություն՝ «Armenia Aeterna» Խոսքը գնում է հիմնարար աշխատանքի մասին, որը համախմբում է եզակի և կարևորագույն փաստաթղթեր` Հայաստանի ծագումը հասկանալու համար:

Ֆաքսիմիլային

Ֆաքսիմիլային գիրքը ամենայն ճշգրտությամբ և մանրակրկիտ կատարված կոնկրետ հատորի վերարտադրություն է։ Ի տարբերություն անաստասիստական օրինակների՝ ֆաքսիմիլները չեն վերարտադրում միայն տեքստը, այլ նաեւ գրքի բոլոր նյութական հատկությունները, որպես օբյեկտ, ինչպես օրինակ էջերի չափը, թերթերի գրամը, զարդերի գունային գամման, կազմարարման նյութերը եւ թանկարժեք տարրերը, դրանք գրեթե նույնականացնելու համար: Սա ենթադրում է կրկնօրինակել ընդօրինակել նաև գրքի բոլոր անտեսանելի թերությունները (փայտի որդերին, խոնավության և օգտագործման հետքերը, կեղտը, կորած մասերը), որոնք ներկայացնում են բոլոր իմաստներով, իրենց պատմության հետքերը: Հատորի կազմը կատարվում է ավանդական միջոգով՝օգտագործելով բնօրինակին նման նյութեր, նրա կրկնօրինակը ստեղծելու համար։ Միայն այն դեպքում, երբ այդ բոլոր պահանջները բավարարվում են, կարելի է խոսել ֆաքսիմիլային տպագրության մասին եւ ոչ թե բուն բնօրինակի վերարտադրության այլ ձեւերի մասին, ինչպիսին է անաստատիկ հրատարակությունը:

 

Համարյա բոլոր դեպքերում վերարտադրված գրքերը ձեռագրիր են, հիմնականում նրանք, որոնք զարդարված են ինչպես միջնադարյան կամ Վերածննդի մանրանկարչությամբ նկարված ձեռագրերը:

 

Ֆաքսիմալը ուղեկցվում է մեկնաբանությունների ձեռնարկով, որը պարունակում է պատմական և գեղարվեստական ուսումնասիրություններ վերարտադրվող հատորի մասին եւ որոշ դեպքերում նաեւ գրքի տեքստի թարգմանություն: Խմբագիրը նաեւ պարտավորվում է երաշխավորել ոչ միայն ֆաքսիմալի ամբողջականությունը եւ դրա համապատասխանությունը բնօրինակին, այլ նաեւ հավաստում է սահմանափակ տպաքանակը (հազարից պակաս օրինակ, բացառիկ եւ առսնց վերատպման հնարավորության) եւ յուրաքանչյուր հատորի օրինակների քանակը:

Վերարտադրութան տեխնիկաներ

Գրեթե բնօրինակի ստեղծման փուլերը զուգակցում են ձեռքի աշխատանքները, միջնադարյան ժամանակի ընդօրինակողների ու սրբագրիչների կողմից օգտագործվող պրակտիկաներն ու նոր տեխնոլոգիաներից բխող այլ տեխնիկաներ:

 • La biblioteca imposible - Técnica de fotografía

  Լուսանկարչություն

  Բարձր ճշգրտության տեսախցիկով ստանում են ձեռագրի պատկերները։ Նկարները տպվում են ծայահեղ զգայունությամբ լուսանկարչական սալերի վրա, ինչը թույլ է տալիս ճանաչել բոլոր գույների երանգները, որոնք ներկա են բնօրինակի էջերին։ Լուսանկարները կարելի է ստանալ նաև թվային տեսախցիկներով, հետագա գործընթացից խուսափելու համար։

 • La biblioteca imposible - Técnica de pre-impresión

  Նախնական տպագրություն

  Սալիկները դրվում են գլանաձև սեսածրիչի վրա, որը նույնականացնում է պատկերի գույները և դրանք համադրում է չորս հիմնական գույներին (մանուշակագույն, երկնագույն, դեղին ու սև)։ Այս գործընթացում կատարվում են առաջին գունային ճշգրտումները համակարգչի օգնությամբ, որը համապասխանեցնում է գունային երանգները նախապես որոշված չափորոշիչներին։ Առաջին տպագրությունը, ինչպես ամբողջ արտադրության ընթացքում, կատարվում է ձեռքով արտադրված թղթի վրա, որը վերարտադրում է մագաղաթի կազմվածքը:

 • La biblioteca imposible - Técnica de corrección de las pruebas

  Սրբագրում Որպեսզի

  ֆաքսիմալը լինի ամենահավատարիմը բնօրինակ փաստաթղթին, հակադրվում են տպագրության արդյունքները և սկզբնական կոդեքսը 5500 աստիճան Կելվին լույսի սեղանի վրա։ Բոլոր գույների և բազային թղթի բոլոր նրբությունները ենթարկվում են մանրակրկիտ համեմատության, նույնիսկ հաշվի առնելով հնարավոր թերությունները կամ ժամանակի անցման հետեւանքով առաջացած վնասվածքները:

 • La biblioteca imposible - Técnica de impresión

  Տպագրություն

  Ֆաքսիմիլային փաստաթղթերի տպագրության համար ընտրվում են վերջնական ֆոտոլիտներ, որոնք մեծամասնաբար նման են բնօրինակ գունանյութերին։ Էջերը ունեն ութ, 16 կամ ավել էջանոց գրքույքներ։ Որոշ փաստաթղթեր տպագրվում են հետագայում դրանք վերջնական գրքին ձեռքով ավելացնելու համար։

 • La biblioteca imposible - Técnica de aplicación de metales

  Մետաղների կիրառումը

  Մետաղյա ներկերով նկարազարդ գրքերում, ինպիսին են հին կազմով ձեռագրերը և այլ գրքերը, օգտագործվում են տրաֆարետային տպագրությունը և փորագրությունը։ Հնագույն ձեռագրերի մանրանկարները զարդարում էին հեղուկ ոսկով, ոսկե պիգմենտներով, թերթոսկով եւ ողորկված ոսկով: Այս զարդերի վերարտադրման համար օգտագործվում է պղնձե թիթեղ, որի վրա ուռուցիկ վերարտադրվում են այն հատվածները, որտեղ դրվագազարդված են մետաղները: Թիթեղի եւ էջի միջեւ կիրառվում է ոսկու կամ արծաթի բարակ թերթ, որը ճնշում եւ ջերմություն ստանալուց հետո, կպնում է թղթին:

 • La biblioteca imposible - Técnica de encuadernación

  Կազմարարություն

  Այս գործընթացը լիովին ձեռքի աշխատանք է, ինպես միջնադարում: Ձեռքով ծալված ներդրուկները դասավորվում են, ամրացվում են տպագրահաստոցում և փռվում են կազմարարական հաստոցի վրա և ձեռքով կարվում են։ Կազմարարությունը պետք է նման լինի հիմնական փաստաթղթի կազմին։