ARMENIA AETERNA

Encyclopaedia Mundi-ն ներկայումս ունի ֆաքսիմիլային խմբագրությամբ փաստաթղթերից բաղկացած աշխատություն և դրա համապատասխան ուսումնական գիրք՝ Armenia Aeterna: Սա հիմնարար աշխատանք է, որը միավորում է եզակի և հիմնարար փաստաթղթեր՝ հասկանալու Հայաստանի ծագումը:

Ֆաքսիմիլային գիրքը կոնկրետ հատորի վերարտադրումն է, որը կազմված է առավելագույն հավատարմությամբ դրա յուրաքանչյուր մանրամասնության մեջ: Ի տարբերություն անաստատիկ պատճենների, ֆաքսիմիլները ոչ միայն վերարտադրում են գրքի տեքստը, այլև որպես առարկայի բոլոր նյութական հատկությունները, ինչպիսիք են էջերի չափերը, թերթերի քաշը, դեկորների գունային տիրույթը, կապի նյութերը և թանկարժեք տարրերը, այն աստիճան, որ դրանք նույնական լինեն գրքի տարրերին: Սա ենթադրում է նաև պատճենի մեջ վերարտադրել գրքի բոլոր թերությունները (որդնածոր, խոնավության հետքեր, օգտագործման նշաններ, կեղտեր, բացակայող մասեր), որոնք բոլոր նպատակներով և նպատակներով ներկայացնում են նրա պատմության հետքերը։ Հատորի կապումը կատարվում է ձեռքով, օգտագործելով բնօրինակներին նման նյութեր՝ բնօրինակի կրկնօրինակը ստեղծելու համար։ Միայն այն դեպքում, երբ այս բոլոր պահանջները բավարարվեն, մենք կարող ենք խոսել ֆաքսիմիլային հրատարակության մասին, այլ ոչ թե բնօրինակի վերարտադրության այլ ձևերի, ինչպիսին է անաստատիկ հրատարակությունը:

Գրեթե բոլոր դեպքերում վերարտադրված գրքերը ձեռագիր գործեր են, հիմնականում դրանք զարդարված են որպես միջնադարյան կամ վերածննդի պատկերազարդ ձեռագրեր։

Ֆաքսիմիլն ուղեկցվում է մեկնաբանությունների հատորով, որը պարունակում է պատմագեղարվեստական ​​ուսումնասիրություններ վերարտադրված հատորի և որոշ դեպքերում նաև գրքի տեքստի թարգմանության վերաբերյալ։ Հրատարակիչը նաև պարտավորվում է երաշխավորել ոչ միայն ֆաքսիմիլի ամբողջականությունը և դրա հավատարմությունը բնօրինակին, այլև հավաստում է սահմանափակ տպաքանակը (հազար օրինակից պակաս, եզակի և առանց վերատպման հնարավորության) և յուրաքանչյուր հատորի օրինակների քանակը։ .

ՍՏԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վերարտադրման տեխնիկա

Քվազիօրիգինալ կոմբինատի մշակման փուլերը, միջնադարի պատճենահանողների և մատյանների կողմից օգտագործվող պրակտիկաները, նոր տեխնոլոգիաներից բխող այլ տեխնիկայով:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեռագրի պատկերները ստացվում են բարձր ճշգրտության տեսախցիկով։ Պատկերները տպագրված են լուսանկարչական թիթեղների վրա՝ ծայրահեղ զգայունությամբ, ինչը թույլ է տալիս ճանաչել բնօրինակ գրքի էջերում առկա գունային բոլոր երանգները: Պատկերի նկարահանումը կարող է իրականացվել նաև թվային տեսախցիկների միջոցով՝ հետմշակումից խուսափելու համար:

ՆԱԽԱԿԱՆ Մամուլ

Ձեռագրի պատկերները ստացվում են բարձր ճշգրտության տեսախցիկով։ Պատկերները տպագրված են լուսանկարչական թիթեղների վրա՝ ծայրահեղ զգայունությամբ, ինչը թույլ է տալիս ճանաչել բնօրինակ գրքի էջերում առկա գունային բոլոր երանգները: Պատկերի նկարահանումը կարող է իրականացվել նաև թվային տեսախցիկների միջոցով՝ հետմշակումից խուսափելու համար:

ՍՏԵՂԳՈՒՄ

Որպեսզի ֆաքսիմիլը հնարավորինս հավատարիմ լինի բնօրինակ փաստաթղթին, տպագրության արդյունքը հակադրվում է 5500 աստիճան Քելվին ջերմաստիճանի լուսային սեղանի վրա դրված բնօրինակի հետ: Գույների և հիմնական թղթի բոլոր երանգները մանրակրկիտ համեմատվում են՝ նույնիսկ հաշվի առնելով հնարավոր թերությունները կամ վատթարացումը ժամանակի ընթացքում:

ՏՊԱԳՐԵԼ

Ֆաքսիմիլային փաստաթղթի տպագրության համար ընտրվում են վերջնական ֆոտոլիտոգրաֆներ, որոնք առավել շատ նման են բնօրինակ պիգմենտներին: Էջերը դասավորված են ութ, 16 և ավելի էջանոց գրքույկներով: Որոշ փաստաթղթեր կտպվեն առանձին, այնուհետև ձեռքով մանիպուլյացիայի միջոցով կավելացվեն վերջնական գրքին:

ՄԵՏԱՂԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

Մետաղական նկարներով լուսավորված գրքերում, ինչպիսիք են կոդերը և վանքերում պատճենահանված այլ գրքեր, օգտագործվում են էկրան տպագրություն և դրոշմման տեխնիկա։ Հին ձեռագրերի մանրանկարները հաճախ զարդարված էին հեղուկ ոսկով, ոսկու գունանյութերով, ոսկու տերևներով և փայլեցված ոսկով։ Այս զարդանախշերը վերարտադրելու համար օգտագործվում է պղնձե թերթ, որի մեջ ռելիեֆով վերարտադրվում են այն հատվածները, որտեղ մետաղները ներկառուցվել են: Ափսեի և էջի միջև դրվում է ոսկու կամ արծաթի բարակ թերթ, որը ճնշում և ջերմություն ստանալիս կպչում է թղթին։

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾ

Այս գործընթացը ամբողջովին ձեռքի աշխատանք է, ինչպես միջնադարում։ Ձեռքով ծալված գրքույկները տեսակավորվում են, ամրացվում տպագրական մեքենայի վրա և ձգվում ջուլհակի վրա, որտեղ դրանք կարվում են ձեռքով: Պարտադիրը պետք է նույնական լինի բազային փաստաթղթի հետ:

Armenia Aeterna

ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ

Մենք օգտագործում ենք լուսանկարչական թվայնացման առավել նորարարական մեթոդներ, որոնց միջոցով բնօրինակ փաստաթղթերը տեսածրվում են առավելագույն կետայնությամբ դրանց հետագա մշակման և վերարտադրության համար տպագրելուց առաջ:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս տպագրական գործընթացը կատարվում է ստոխաստիկ ռաստրով, նախ ընտրելով մագաղաթը (թղթի տեսակ), ապա սկսելով ջերմադրոշման գործընթացը, այնուհետև՝ լազերային կտրումը եւ մագաղաթի հնեցումը։

ԹԵՔՆԻՔ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Այս պատմական վաւերաթուղթերու հրատարակութեան առթիւ, օգտագործեցինք ամենայառաջացած արհեստագիտութիւնը(tecnología) վաւերաթուղթերու նմանագրերուն վերարտադրումին համար: Կրկնակիօրէն ջերմացուած ոսկին դրոշմելը եւ լազերով կաղապարելը, միացած արհեստագործական արտադրութեան,այս բոլոր ձեւերը միատեղուած՝շատ բարձրորակ արդիւնք տուին: Պատկերներու վերարտադրութիւնը եւ տպագրութիւնը 3Dով, մեզի թոյլ տուին,որ կարենանք ամենայն ճշգրտութեամբ եւ հարազատութեամբ պատրաստել մետալներու եւ կնիքներու կրկնօրինակները::

ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱ ԵՎ ԿԱԶՄԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս գործընթացը վերջին քայլն է եւ բաղկացած է նմուշի կազմարարությունից: Այս քայլը կատարվում է արհեստավորական գործընթացներով, որոնք գալիս են միջնադարից, որի միջոցով կարվում են կազմարարական հաստոցի վրա նմուշ առ նմուշ:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԻՐՔ

Յուրաքանչյուր աշխատանքը ուղեկցվում է ուսումնասիրության գրքով, որտեղ նշված փաստաթղթերը կրկօրինակվում եւ բացատրվում են պատմաբանների կողմից։ Այդ ամենը կազմակերպված է ժամանակագրության կարգով:

Ընդհանուր տեղեկություն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 • Բաղկացած է 41 հիմնական փաստաթղթերից, որոնք վերարտադրված են բնօրինակ փաստաթղթերից:
 • Աշխատանքի չափսերը՝ 50 սմ x 40 սմ x 15 սմ։
 • Կազմը՝ փայտե տախտակի վրա ամրացված գառան կաշի և մագաղաթ:
 • Ձեռքով կատարվող պատրաստում և մանիպուլյացիա, ինչպես նաև փաստաթղթերի հնեցում։
 • Եզակի և անկրկնելի հրատարակության 991 նոտարապես հաստատված սահմանափակ օրինակ, ինչպես նաև հատուկ հրատարակության սահմանափակ 25 օրինակ՝ պատրաստված թանկարժեք մետաղներից։

ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

Աշխարհի քսանից ավել արխիվներ համագործակցում են այս աշխատանքի հրատարակման գործընթացում։

 • Archives municipales Montpellier
 • Archivio Segreto Vaticano
 • Biblioteca Apostolica Vaticana
 • Biblioteca Medicea Laurenziana
 • Bibliothèque Municipale à Autun
 • Biblioteca Nacional de España
 • Biblioteca Nazionale Marciana
 • Biliothèque Nationale de France
 • British Library
 • Central Archives of Historical Records in Warsaw
 • Fundamental Scientific Library of NASRA
 • History Museum of Armenia
 • Library of Congress
 • Matenadaran
 • Montpellier Archives Municipales

ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐ

Հետազոտության, ուսումնասիրության, կրկնօրինակման եւ խմբագրման աշխատանքներին մասնակցել են՝

 • Prof. Giusto Traina. Հռոմեական պատմության պրոֆեսոր Փարիզի Սորբոնի համալսարանում եւ Ֆրանսիայի համալսարանական ինստիտուտի ավագ անդամ։ Մասնագիտացած է հին Հայաստանի թեմայում:

 • Prof. Aldo Ferrari. Վենետիկի Կա Ֆոսկարի համալսարանի պրոֆեսոր, Միլանի միջազգային քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի Ռուսաստանի, Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի ծրագրի տնօրեն: Մասնագիտացած ժամանակակից Հայաստանում եւ Ռուսաստանում:

 • Dra. Immacolata Eramo. Դասական բանասիրության դոկտոր։ Գիտական աշխատող Բարիի համալսարանում։

 • Dr. Paolo Luca. Արեւելագիտության դոկտոր: Գիտական աշխատող Վենետիկի Կա Ֆոսկարի համալսարանում։